Polityka Prywatności

Polityka Prywatności (pdf)

1. INFORMACJE OGÓLNE
 

Kwestię bezpieczeństwa danych osobowych traktujemy bardzo poważnie i przestrzegamy odpowiednich przepisów prawa. Poniższy dokument zawiera informację o rodzaju danych osobowych, które są gromadzone na tej stronie internetowej, celu, w jakim są one wykorzystywane oraz o zakresie, w jakim są one udostępniane osobom trzecim.

2. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH
 

Niniejsza polityka ochrony danych dotyczy przetwarzania danych przez

Zakład Techniki Cieplnej i Chłodniczej KLiMA sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, adres: ul. Warszawska 17, 05-092 Łomianki, NIP: 5220102426, REGON: 008425510, KRS: 0000037036.,. 
 

3. ZAPYTANIA W SPRAWIACH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ DANYCH
 

Wszelkie zapytania dotyczące ochrony danych można kierować do naszych pracowników obsługi klienta lub bezpośrednio poprzez: 

– pocztę̨ elektroniczną, na adres e-mail: b2b@klima.com.pl; 

– nadanie przesyłki pisemnej na adres: ul. Warszawska 17, 05-092 Łomianki;
– telefonicznie pod numerem: +48 22 751 03 21

4. PRZETWARZANIE DANYCH PODCZAS WIZYTY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ
 

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, informacje przekazywane są do nas automatycznie za pomocą przeglądarki internetowej, której używają Państwo w celu uaktywnienia struktury naszej strony. Przekazywane informacje zawierają adres IP danego urządzenia z dostępem do Internetu, datę i godzinę zgłoszenia oraz informacje o przeglądarce. Dane te są tymczasowo zapisywane w tzw. dziennikach logów i automatycznie usuwane najpóźniej po 30 dniach.  Zgromadzone dane nie pozwalają na bezpośrednie ustalenie Państwa tożsamości.

Podstawą prawną przetwarzania adresu IP jest art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO"). Celem przetwarzania danych jest zapewnienie sprawnego nawiązywania połączeń i bezpieczeństwa systemu. W naszym prawnie uzasadnionym interesie leży zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych, wykrywanie i ochrona przed próbami ataków, analiza statystyczna oraz optymalizacja i świadczenie naszych usług online.

Ponadto, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, korzystamy z plików cookies i usług analitycznych. Dalsze informacje znajdują się w punktach 7 i 8.
 

5. REJESTRACJA NOWYCH KLIENTÓW I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
 

Kiedy rejestrują się Państwo jako nowy klient, przetwarzamy przekazane przez Państwa dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub lit. f) RODO w celu podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy.

W trakcie współpracy handlowej przetwarzamy Państwa dane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa danych, np. w określonych kampaniach marketingowych lub akcjach promocyjnych.

Ponadto, przetwarzamy Państwa dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, takich jak składanie ofert lub zawieranie umów kupna czy leasingu.
 

6. WYDARZENIA
 

Jeśli zarejestrują się Państwo lub wezmą udział w imprezach, akcjach promocyjnych, konferencjach lub innych podobnych wydarzeniach organizowanych przez Zakład Techniki Cieplnej i Chłodniczej Klima Sp. z o.o. , Państwa dane osobowe będą zbierane w celu planowania, wdrażania i wystawiania faktur za te usługi.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w niniejszej polityce prywatności, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy świadczący usługi reklamowe i marketingowe, a także w zakresie rozliczeń należności.
 

7. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE
 

Pliki cookie: wykorzystujemy je do przygotowania niektórych ofert. Są to małe pliki tekstowe zapisywane u Państwa w komputerze. Umożliwiają nam one rozpoznawanie, czy odwiedzają Państwo strony internetowe z tego samego komputera wielokrotnie.

Pliki cookie sesji to pliki cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika tylko na czas trwania sesji internetowej i są niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Wykorzystywane są wyłącznie do kontroli połączeń i nawigacji oraz umożliwiają korzystanie z naszej strony internetowej w sposób przyjazny dla użytkownika (np. w celu realizacji zakupu w czasie, gdy jest on zalogowany do naszych systemów sklepowych). Pliki cookie sesji są ponownie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki.

W przypadku niektórych ofert stosujemy trwałe pliki cookie, które służą do rozpoznawania odwiedzających i są przechowywane w Państwa komputerze na potrzeby przyszłych sesji. Takie pliki cookie są aktywne od 6 do 24 miesięcy (np. trwały plik cookie jest wymagany, aby uniemożliwić rejestrowanie Państwa zachowań podczas przeglądania stron internetowych przez narzędzia monitorujące).

Mają Państwo możliwość ustawienia swojej przeglądarki tak, aby te pliki cookie nie były w ogóle zapisywane lub aby były usuwane po zakończeniu sesji internetowej. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku mogą Państwo nie mieć możliwości korzystania ze wszystkich funkcji naszego serwisu internetowego.
 

8. NEWSLETTER
 

Na stronie internetowej https://klima.abstore.pl/ użytkownicy mają możliwość zapisania się do newsletterów naszej firmy. Zgodnie z art. 6 par. 1 lit. a) RODO, Państwa dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody.

Za pomocą newslettera Zakład Techniki Cieplnej i Chłodniczej Klima Sp. z o.o.  regularnie przekazuje swoim klientom i partnerom biznesowym (w miarę możliwości indywidualne) informacje o produktach, promocjach, konkursach i nowościach. Sporadycznie korzystamy również z usługi ankiet, aby zwiększyć satysfakcję klientów. Newsletter naszej firmy można otrzymywać tylko wtedy, gdy (1) osoba zainteresowana posiada ważny adres e-mail oraz (2) osoba zainteresowana zarejestruje się w celu otrzymywania newslettera. E-mail potwierdzający zostanie wysłany na adres e-mail podany przy pierwszej rejestracji przez osobę zainteresowaną wysyłką newslettera, z wykorzystaniem procedury double opt-in. E-mail potwierdzający służy do weryfikacji, czy właściciel adresu e-mail jako osoba, której dane dotyczą, wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera.

Rejestrując dane osoby zapisanej w celu otrzymywania newslettera, zapisujemy również adres IP nadany przez dostawcę usług internetowych (Internet Service Provider - ISP) systemu komputerowego, z którego korzysta ta osoba w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby w przyszłości móc prześledzić (ewentualne) przypadki bezprawnego użycia adresu e-mail osoby, której dane dotyczą i służy w związku z tym zapewnieniu ochrony prawnej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych.

Dane osobowe zebrane podczas rejestracji w celu otrzymywania newslettera są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki naszego newslettera. Ponadto, subskrybenci newslettera mogą być informowani drogą elektroniczną, jeśli jest to niezbędne do działania newslettera lub do rejestracji, co może mieć miejsce w przypadku zmian w ofercie newslettera lub zmiany warunków technicznych. Dane osobowe zebrane w ramach usługi newslettera nie będą przekazywane osobom trzecim. Osoba zainteresowana subskrypcją naszego newslettera może ją w każdej chwili anulować. Zgodę na przechowywanie danych osobowych, którą zainteresowana osoba udzieliła nam w celu wysyłki newslettera, można w każdej chwili odwołać. W celu odwołania tej zgody, w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link do formularza rezygnacji z subskrypcji. Ponadto z subskrypcji newslettera można w każdej chwili zrezygnować bezpośrednio na stronie internetowej administratora danych lub też poinformować go o rezygnacji w inny sposób.

Newslettery wysyłane są przez dostawcę usług mailingowych IQ PL Sp. z o.o.  Polityka Prywatności dostawcy usług mailingowych dostępna jest tutaj https://www.iq.pl/iq/pdf/regulaminy/polityka-prywatnosci.pdf 

Korzystanie z IQ PL Sp. z o.o.  odbywa się w ramach realizacji naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz na podstawie umowy o zgodnie z art. 28 ust. 3 zdanie 1 RODO.

Zakład Techniki Cieplnej i Chłodniczej Klima Sp. z o.o.  może wykorzystywać dane odbiorców w formie pseudonimu, tzn. bez przydziału do użytkownika, do optymalizacji lub poprawy własnych usług, np. do technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newslettera lub do celów statystycznych. IQ PL Sp. z o.o.  nie wykorzystuje natomiast danych odbiorców naszego newslettera do samodzielnego przesyłania wiadomości do nich lub do przekazywania tych danych osobom trzecim.
 

9. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 

Przechowujemy dane osobowe przez odpowiedni ustawowy okres przechowywania lub tak długo, jak długo istnieje cel ich gromadzenia. Po upływie okresu przechowywania dane są zazwyczaj usuwane, chyba że są niezbędne do rozpoczęcia realizacji umowy lub do jej wykonania. Jeśli dane użytkowników nie zostaną usunięte, ze względu na to, iż są one wymagane do innych, prawnie dozwolonych celów, ich przetwarzanie jest w miarę możliwości ograniczone. Tym samym dane te zostaną w miarę możliwości zabezpieczone i nie będą przetwarzane do innych celów. Dotyczy to na przykład danych użytkowników, które muszą być przechowywane ze względów handlowych lub podatkowych.
 

10. FORMULARZE KONTAKTOWE I NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW
 

Oferujemy Państwu możliwość nawiązania kontaktu z nami poprzez telefon lub e-mail. Przekazane w ten sposób dane są przetwarzane w celu realizacji zapytania kontaktowego z osobą odpowiedzialną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) w przypadku umów i w celu podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, takich jak przygotowanie oferty oraz art. 6 ust. 1 lit. f) w przypadku innych zapytań. Państwa dane mogą być przechowywane i przetwarzane w naszym systemie CRM.
 

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
 

Podejmując wszelkie środki techniczne i organizacyjne, dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzać Państwa dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa o ochronie danych osobowych i chronić te dane.
 

12. MODYFIKACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI
 

Zakład Techniki Cieplnej i Chłodniczej Klima Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i innymi przepisami ustawowymi.
 

13. GDZIE PRZETWARZANE SĄ MOJE DANE?
 

Państwa dane będą przetwarzane na terenie UE i EOG. W zakresie dozwolonym przez prawo.
 

14. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM
 

Przekazujemy dane osobom trzecim, jeżeli jest to konieczne do realizacji umowy i / lub wyraźnie zaznaczymy to w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych i / lub jesteśmy prawnie zobowiązani i / lub uprawnieni do tego w określonych przypadkach.
 

15. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
 

Zgodnie z art. 15 RODO przysługuje Państwu prawo do informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Ponadto mogą Państwo skorzystać z prawa do sprostowania, usuwania lub, jeśli usunięcie nie jest możliwe, ograniczenia przetwarzania oraz z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 16-18, 20 RODO. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z tego prawa, prosimy o kontakt na adres:

 ul. Warszawska 17, 05-092 Łomianki;

na adres e-mail: b2b@klima.com.pl

Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych do właściwego organu nadzorczego.

Właściwy organ nadzorczy :

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

tel. 22 531-03-00
adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

Zgodnie z art 13 ust. 2 lit. b) RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane osobowe, które przekażą nam Państwo w ramach wykonywania praw osób, których dane dotyczą, będą przez nas przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w prawnie uzasadnionym interesie. Prawnie uzasadniony interes polega na możliwości zweryfikowania Państwa żądania.

Zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 1 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją

Powyższe ogólne prawo do wniesienia sprzeciwu odnosi się do wszystkich celów przetwarzania opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, które są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f) RODO. Jesteśmy zobowiązani do uwzględnienia takiego ogólnego sprzeciwu tylko wówczas, gdy podadzą nam Państwo przyczyny o nadrzędnym znaczeniu (np. ewentualne zagrożenie życia lub zdrowia).